Bezpečnostní faktory

Bezpečnostní faktory jsou pro látky typu poppers (amylnitrity a podobné látky) klasifikovány stručně takto: musí se uchovávat mimo dosah dětí, pod zámkem, mimo dosah zdrojů ohně a se zákazem kouření. Při styku s kůží nutno omýt vodou, vždy používat ochranný oděv a rukavice. V případě nehody či nevolnosti ihned vyhledat lékařskou pomoc a při nadechnutí přenést postiženou osobu na čerstvý vzduch. Tyto faktory jsou shrnuty v kategoriích S 1,2,16,28,36/37,45 a 63. Toto určení neumožňuje prodávat žádné tyto látky osobám mladším 18 let!

Nepoužívejte je k jiným účelům!

Tyto chemické látky mají svoje přesně dané technické určení a použití. Je třeba je proto nepoužívat k jiným, než výrobcem určeným činnostem a jiným, než doporučeným způsobem. Odpovědnost za zneužití nese uživatel, a to i v případě, že umožní zneužití těchto látek někomu jinému!

Nezařazené