Dopravník podle potřeby

Každý provozovatel potřebuje jiné pomůcky a to platí i v případě dopravníků, které usnadňují provoz na pracovišti. Předně ve skladech nebo i při přepravě matriálu. Záleží na tom, kde se bude dopravník zrovna nacházet. Součástí výroby je kvalitní materiál a také technologie, která přináší jisté výhody a také bezpečnost na pracovišti Výrobce dopravníků navrhne po předchozí konzultaci nejlepší řešení pro provoz a také délku či celkovou strukturu. Ne všude je vhodné umístit pásové dopravníky, ale je třeba lepší volba a efektivita v podobě šnekových dopravníků, které se rovněž dají vyrobit přesně podle potřeb a požadavků.

Přeprava je bezpečná

Šnekové dopravníky jsou zcela bezpečné a navíc se dají ještě opatřit bezpečnostními prvky, aby nedocházelo k poškození materiálu, který se bude přepravovat nebo dokonce k fyzickému úrazu.

  • Dopravníky mohou být s kurtou – ty jistí zcela bezpečně materiál a jsou pevně spojena s gumovou základnou, na které může být namontován řetěz.
  • Dopravníky bez kurty se dopravují po dně ocelového koryta.
  • Dopravníky díky kvalitnímu pásu – ty mají mnoho další verzí
  • Další typy dopravníků se dají vyrobit podle zakázky a možností umístění na provozovně.

Nezařazené