Tlakové čištění

Klasickým případem servisního zásahu u kanalizací domovních, firemních, obecních je samozřejmě čištění potrubí. Provádí se tlakovou vodou, která odstraní nečistoty a vyplaví je do sběrných šachet. Odtud se vyberou ručně a odvezou.

Moderní způsob čištění

Moderní technika provádí to samé, co stará. Opět tlakovou vodou z trysek vyčistí celé potrubí. Ale co víc? Směs vody a nečistot hned odsaje zpět do cisterny. Zde se v několikastupňovém filtru oddělí všechna špína a vyčištěná voda se opět vhání tlakovou hadicí do potrubí. Výsledek? Přirozeně mnohem menší spotřeba vody, potřebné k čištění. Tedy i úspora času, nutná k dovezení nové vody po vyprázdnění cisterny. Úspora práce a času při ručním vybírání nečistot. Sečteno a podtrženo – jednoznačná úspora spotřebované vody a úspora placeného pracovního času.

Nezařazené